Loading...

Õppenõukogu tegevuse kavandamine tööplaanis

ÕN koosolek oktoober 2018 nr 1- õppenõukogu esimees

1. Valib õppenõukogu sekretäri
2. Arutab läbi 2018. a eelarve täitmise, teeb ettepanekuid 2019. a eelarvesse
3. Arutab läbi juhendajate abi loovtööde koostamiseks


ÕN koosolek november 2018 nr 2- õppenõukogu esimees

1. Otsustab I trimestril mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele rakendatavad tugimeetmed (vajadusel).
2. Arutab läbi I trimestri õppe-ja kasvatustegevuste tulemused
3. Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud küsimused


ÕN koosolek märts 2019 nr 3- õppenõukogu esimees

1. Arutab läbi II trimestri õppe- ja kasvatustegevuste tulemused
2. Arutab läbi juhendajate abi loovtööde koostamiseks

ÕN koosolek juuni 2019 nr 4- õppenõukogu esimees

1. Otsustab 1.-8.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise
2. Otsustab 1.-8.klassi õpilaste tunnustamise kiituskirjaga
3. Otsustab õpilaste täiendavale õppetööle jätmise

ÕN koosolek juuni 2019 nr 5- õppenõukogu esimees

1. Otsustab täiendava õppetöö teostanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise
2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise
3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

ÕN koosolek august 2019 nr 6- õppenõukogu esimees

1. Arutab läbi 2018/19. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse , sisehindamise tulemused ning teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
2. Kinnitab 2019/20. õppeaasta üldtööplaani

 

Kalender

E T K N R L P
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Lisa kalendrisse