Hummuli Põhikool

Mõisakool

Kooli ajalugu

Esimesed andmed lastele koolihariduse andmisest Hummulis pärinevad 1687.aastast, mil Forseliuse kasvandike abiga asutati Helme kihelkonnas kaks mõisakooli, üks Kärstnasse, teine Hummulisse. Forseliuse andmetel oli neis sadakond õpilast. Kui kaua aga lapsi õpetati, pole teada.
Edasised andmed kooli ajaloost on pärit 1767.aastast, mida peeti kaua kooli asutamisaastaks. Kool asus siis Tõnu talus. 1855.aastast asus kool Peedu talus, hiljem ehitati sama talu maadele koolimaja. Kooli algaastail oli ta kahetalvene. Õpilased õppisid koos kõik ühes koolitoas, kus keskel oli üks suur laud, mille ümber lapsed istusid.


1866. a. asus kool Kullimäele. Töö koolis algas tavaliselt mardipäeva ja lõppes jüripäeva paiku. Koolimaja oli kollakas-pruun ühekorruseline pikergune puumaja. Õppetöö toimus vene keeles, ainult söögipalvused peeti eesti keeles. 70-ndate aastate lõpus muudeti kool kolmetalveseks.1913. aastal põles Kullimäe koolimaja maha. Kool paigutati vallamajja, kus see asus kevadeni. Kõik kolm klassi olid vallamaja saalis koos. Kevadel suunati osa lapsi Alavalla kooli, osa jäid Soe vanasse kõrtsi. Kool oli äärmiselt viletsates oludes nii ruumide, õppetarvete kui ka muu varustuse poolest.


1919/20. õppeaastal oli koolis 67 õpilast vanuses 9-st kuni 14 aastani. Klassiruume oli kaks, ruumid olid jahedad. Hämaral ajal töötati petrooleumilambi valgel. Suur puudus oli õpperaamatutest.
1920.aastal kehtestati avalike algkoolide seadus. Kuna sobivate kooliruumide ja õpetajate puuduse tõttu polnud 6-klassilist koolikohustust kohe võimalik sisse viia, toimus selle elluviimine järk-järgult. Paranes ka varustatus õpikute ja õppevahenditega. 1923. aastal sai koolijuhatajaks Hugo Kõomägi. 1924/25. õppeaastal avati juba 6.klass ning õpilasi oli üle 150. Õpilasi oli koolis olemasolevate ruumide jaoks liiga palju , ruumid olid avariiohtlikud, päevakorda kerkis uue koolimaja vajadus. Asja kiirendamiseks kirjutas koolijuhataja artikli Tallinna ajalehele pealkirja all””Hädaohtlik olukord Hummuli 6-klassilises koolis”. Kohale ilmunud tehnik kinnitas avariiohtlikku olukorda, millele järgnes Haridusministeeriumi otsus kool kõrtsihoonest viivitamatult välja viia. Järgnesid läbirääkimised Sangaste krahviprouaga ja 1930.aastast asub kool endises Hummuli mõisa härrastemajas.