Hummuli Põhikool

Õppetöö

Eksamid

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal:


eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või  vene keeles võõrkeelena (kirjalik, suuline) – 12. juuni 2023. a;