Hummuli Põhikool

Õppetöö

Päevakava ja õppetöö korraldus

Õppetöö trimestrid

I        01.09.2022 – 30.11.2022         60 õppepäeva

II       01.12.2022 – 17.03.2023         59 õppepäeva

III     20.03.2023 – 14.06.2023         56 õppepäeva

Eksamiperiood ja täiendav õppetöö kestab kuni 14.06.2023 (erandjuhul kuni 25.08.2023).

Õppetunnid ja vahetunnid

 1. Õppetunnid algavad koolis kell 8.30.
 1. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
 1. Õppetund vaheldub vahetunniga, mille pikkus on 10 minutit.
 1. Õuevahetund kestab 15 minutit peale kolmandat tundi
 1. Söögivahetund kestab 15 minutit peale neljandat tundi.
 1. Garderoob avatakse kell 8.00 ja suletakse kell 16.30.
 1. Kogu õppe- ja klassiväline tegevus kooliruumides peab olema lõppenud hiljemalt kell 20.00 (koolipeod hiljemalt 21.30).

Tundide ajad ja söögivahetunnid

1. tund           8.30 –  9.15

2. tund           9.25 –10.10

3. tund         10.20 –11.05

              õuevahetund 11.05-11.20 (1.-9.kl)

4. tund         11.20 – 12.05

    söögivahetund 12.05– 12.20 (1.-9.kl)

5. tund         12.20 – 13.05

6. tund         13.15 – 14.00

pikapäevarühma eine 14.00 – 14.10

7. tund         14.10 – 14.55

8. tund         15.05 – 15.50

8. tund         15.05 – 15.50

Õuevahetunnid: 11.05-11.20 1.-9.klass

Koolibuss

 • alustab ringi Tõrvast bussipeatuse juurest kell 7.32.
 • jõuab kooli juurde hommikul hiljemalt kell 8.15.
 • Tagasisõit kooli juurest
  • esmaspäeval kell  16.00.
  • teisipäeval, komapäeval ja neljapäeval kell 15.00.            
  • reedel kell 13.15

Tunniplaan, kontrolltööd

 1. Õppetunnid koolis toimuvad direktori poolt kinnitatud tunniplaani alusel.
 1. Kooliväsimuse vältimiseks on õpitegevus  jaotatud ühtlaselt õppeaasta vältel.
 1. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega. Arvestatakse, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.
 1. Ühes õppepäevas on õpilasel mitte rohkem kui üks kontrolltöö või kuni kaks tunnikontrolli või testi.
 1. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
 1. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.
 1. Kontrolltöid ei koondata õppenädala, -trimestri või õppeperioodi lõppu.
 1. Kontrolltöid ei planeerita üldreeglina esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
 1. Kontrolltöö – õppetrimestri või kursuse õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö.

Pikapäevarühm, ringid

 1. Pikapäevarühma arvatakse õpilane lapsevanema avalduse alusel.
 • Pikapäevarühmas kindlustatakse pedagoogiline järelevalve ning õpiabi eelkõige koolibussi kasutavatele õpilastele, vabade kohtade olemasolul ka teistele õpilastele.
 • Õppetundide lõpust õppetegevuse alguseni pikapäevarühmas on vähemalt

1-tunnine vaheaeg, mida sisustatakse õpilase eale kohaselt ning olenevalt ilmastikutingimustest kas õues või ruumis või võtavad õpilased osa ringide tööst.

 • Pikapäevarühma õpilastele võimaldatakse lastevanemate kulul täiendav toit (eine).
 • Õppetundidest vabal ajal on õpilastel võimalik võtta osa ringide tööst.

Kodused õpiülesanded

 1. 1.klassis koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.
             
 2. Pühadejärgseks päevaks ja koolivaheaja järgseks esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.

Koolitee pikkus ja koolikoti raskus

 1. Kui õpilase jalgsikäimise koolitee on pikem kui 3 km, korraldab Tõrva Vallavalitsus õpilastele igapäevase transpordi kooli ja tagasi.
 2. Ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) on:
              1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
              2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
              3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

 1. Õpperuumi temperatuur on vähemalt 19 ºC, võimlemissaalis 18 ºC ja duši- ruumis 24 ºC. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui 19 ºC ja võimlas, kus õhutemperatuur on madalam kui 18 ºC. 
 2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. 
 3. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
  1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
  2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis. 
 4. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
 5.  Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
  1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril

kuni miinus 10 ºC;

2) 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril

kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 1. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/haridus-ja-sotsiaalteenused/koolid.html