Hummuli Põhikool

Õppetöö

Olümpiaadid

16. jaanuar 2023 – bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor
25. november 2023 – loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor
18. jaanuar 2023 – ühiskonnaõpetuse piirkonnavoor
26. jaanuar 2023 – keemiaolümpiaadi piirkonnavoor
31. jaanuar 2023 – emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor
10. veebruar 2023 – füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
14. veebruar 2023 – geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor
16. märts 2023 – matemaatikavõistlus „Känguru”