Hummuli Põhikool

Õppetöö

Tunniplaan

 

Esmaspäev

Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Muusikaõpetus Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
3 Matemaatika Matemaatika Keh-kasv Muusikaõpetus Tööõp/kunst
4 Loodusõpetus Tööõp/kunst Tööõp/kunst Keh-kasv Keh-kasv
5         Koorilaul (ring)
6        Rahvatants (ring)  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel
3 Tööõp/kunst Matemaatika Keh-kasv Inimeseõpetus Muusikaõpetus
4 Keh-kasv Tööõp/kunst Loodusõpetus Inglise keel Keh-kasv
5   Muusikaõpetus Arvuti Tööõp/kunst  Koorilaul (ring)
6          
7    Näitering      
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Muusikaõpetus Inglise keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
3 Inglise keel Matemaatika Inglise keel Muusika Tööõp/kunst
4 Keh-kasv Kunstiõpetus Tööõp/kunst Matemaatika  Loodusõpetus
5
Keh-kasv Keh-kasv Inimeseõpetus Koorilaul – ring
6   Inglise keel+IT  Liiklusõpetus
 
7    Näitering      
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Kunstiõpetus Loodusõpetus Matemaatika
2 Loodusõpetus Eesti keel Inglise keel Eesti keel Matemaatika
3 Matemaatika Inglise keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel
4 Keh-kasv Muusikaõpetus Inglise keel Eesti keel Muusika
5 Inglise keel Keh-kasv Keh-kasv

6     Käsitöö- ja kodundus, tööõpetus
 
7      Käsitöö- ja kodundus, tööõpetus    
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Matemaatika Inglise keel Inglise keel Matemaatika Vene keel
2 Inglise keel Inimeseõpetus Majandus Loodusõpetus Kirjandus
3 Eesti keel Eesti keel Kunstiõpetus Eesti keel Vene keel
4 Loodusõpetus Loodusõpetus Ühiskonnaõpetus Matemaatika Muusika
5 Matemaatika Ajalugu Matemaatika Ajalugu Matemaatika õpiabi
6 Keh-kasv  Vene keel Käsitöö- ja kodundus Kirjandus  
7
 Keh-kasv Käsitöö- ja kodundus    
8
       
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Inglise keel Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Kirjandus
2 Eesti keel Inimeseõpetus Matemaatika Loodusõpetus Vene keel
3 Geograafia Vene keel Kunst Geograafia Matemaatika
4 Ajalugu Loodusõpetus Arvuti Bioloogia Matemaatika
5 Kirjandus Inglise keel Inglise keel Matemaatika  Vene keel
6 Keh-kasv  Ajalugu Käsitöö ja kodundus    
7 Tööõpetus  Keh-kasv Käsitöö ja kodundus    
8 Tööõpetus  
   
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Inglise keel Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Kirjandus
2 Eesti keel Keemia Matemaatika Matemaatika Vene keel
3 Geograafia Vene keel Kunstiõpetus Geograafia Matemaatika
4 Ajalugu Karjäär Bioloogia Bioloogia Vene keel
5 Kirjandus Inglise keel Inglise keel Keemia
6 Keh kasv Ajalugu Füüsika  Füüsika  
7 Tööõpetus  Keh kasv Inimeseõpetus    
8 Tööõpetus