Hummuli Põhikool

Õppetöö

Tunniplaan

 

Esmaspäev

Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Muusikaõpetus Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
3 Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Muusikaõpetus Tööõp/kunst
4 Keh-kasv Tööõp/kunst Tööõp/kunst Keh-kasv Keh-kasv
5         Koorilaul (ring)
6        Rahvatants (ring)  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel
3 Tööõp/kunst Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Muusikaõpetus
4 Keh-kasv Tööõp/kunst Loodusõpetus Keh-kasv Keh-kasv
5   Muusikaõpetus Arvuti Tööõp/kunst  Koorilaul (ring)
6          
7    Näitering      
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Muusikaõpetus Inglise keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
3 Inglise keel Matemaatika Inglise keel Muusika Tööõp/kunst
4 Liiklusõpetus Kunstiõpetus Tööõp/kunst Matemaatika  Loodusõpetus
5  Keh-kasv Keh-kasv Keh-kasv Inimeseõpetus Koorilaul – ring
6   Inglise keel+IT      
7    Näitering      
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Eesti keel Eesti keel Kunstiõpetus Loodusõpetus Matemaatika
2 Loodusõpetus Eesti keel Inglise keel Eesti keel Matemaatika
3 Matemaatika Inglise keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel
4 Inglise keel Muusikaõpetus Inglise keel Eesti keel Muusika
5 Keh-kasv  Keh-kasv Keh-kasv    
6     Käsitöö- ja kodundus, tööõpetus    
7      Käsitöö- ja kodundus, tööõpetus    
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Matemaatika Vene keel Inglise keel Matemaatika Vene keel
2 Inglise keel Inimeseõpetus Majandus Loodusõpetus Kirjandus
3 Eesti keel Eesti keel Kunstiõpetus Eesti keel Vene keel
4 Loodusõpetus Loodusõpetus Ühiskonnaõpetus Matemaatika Muusika
5 Matemaatika Inglise keel Matemaatika Ajalugu Matemaatika õpiabi
6 Ajalugu Kehaline kasvatus Käsitöö- ja kodundus Kirjandus  
7  Töö- ja tehnoloogiaõpetus  Kehaline kasvatus Käsitöö- ja kodundus    
8  Töö- ja tehnoloogiaõpetus        
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Inglise keel Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Kirjandus
2 Eesti keel Inimeseõpetus Matemaatika Loodusõpetus Vene keel
3 Geograafia Vene keel Kunst Geograafia Matemaatika
4 Ajalugu Loodusõpetus Arvuti Bioloogia Matemaatika
5 Kirjandus Ajalugu Inglise keel Matemaatika  Vene keel
6 Inglise keel  Keh-kasv Käsitöö ja kodundus    
7 Tööõpetus  Keh-kasv Käsitöö ja kodundus    
8 Tööõpetus        
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1 Inglise keel Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Kirjandus
2 Eesti keel Keemia Matemaatika Matemaatika Vene keel
3 Geograafia Vene keel Kunstiõpetus Geograafia Matemaatika
4 Ajalugu Karjäär Bioloogia Bioloogia Vene keel
5 Kirjandus Ajalugu Inglise keel Keemia  
6 Inglise keel Keh kasv Füüsika  Füüsika  
7 Tööõpetus  Keh kasv Inimeseõpetus    
8 Tööõpetus