Hummuli Põhikool

Mõisakool

Tutvustus

Hummuli Põhikool asub Valgamaal Tõrva vallas Koolitare maaüksusel.

Koolipiirkonnaks on Tõrva valla territoorium. 

Esimesed andmed Hummuli hariduselust pärinevad  1687/88.aastast, mil Forseliuse õpilased siirdusid maale mõisatesse, et lastele kirjatarkust õpetada. Kahest Helme kihelkonna edumeelsest mõisast üks oli Hummuli (Hummelshof).

1767.aastal  asus kool Tõnu  talu maadel, 1855.aastal  viidi üle Peedule, 1866.a. Kullimäele. Esialgu oli kool kahetalvene, 1870-ndate aastate lõpus muudeti see kolmetalveseks. Peale Kullimäe koolimaja mahapõlemist 1913.aastal oli kooli olukord äärmiselt vilets.

1920.aastal kehtestati kohustuslik 6-klassilise haridus, päevakorda kerkis uue koolimaja vajadus. Sobiv asupaik leiti  endises Hummuli mõisa härrastemajas, kus kool asub alates 1930.aastast tänaseni.

2022/23.õppeaastal õpib koolis 33 õpilast, klasse 7, neist 5 liitklassi,  õpetajaid 11.