Hummuli Põhikool

Õppetöö

Toitlustamine

Hummuli Põhikoolis maksab koolilõuna 2022/2023 õppeaastal 1 euro. 

Hummuli Põhikoolis on I-VIII klassi õpilastele koolitoit tasuta.

Pikapäevarühma õpilaste toit maksab 0,40 eurot päev. Selle maksavad lapsevanemad. 

Arve saadetakse lapsevanema e-mailile.

Maksed tuleb kanda Tõrva Vallavalitsuse arvele, arve alusel.

Õpilase puudumisel söögilt teatada kooli sekretärile telefonil 76 90 283 või merle@hummuli.edu.ee
 

Söögivahetund:

1. – 8. klass 12.05 – 12.20

Pikapäevarühma söömine 14.00